Poskytované služby

  • výcvik vodičov pre všetky skupiny
  • základná a pravidelná kvalifikácia vodičov
  • doškoľovacie kurzy
  • kondičné jazdy
  • kurzy prvej pomoci
  • dopravná výchova
  • emisné kontroly
  • oprava motorových vozidiel

Kurz prvej pomoci sa uskutoční:

dátum:  17.07.2020 /piatok/

čas: 15:00 h

dátum: 20.07.2020 /pondelok/

čas: 15:00 h

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu C sa uskutoční:

dátum:   7. 8. 2020      

čas: 13:00 h

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu B sa uskutoční:

dátum: 7. 8. 2020

čas: 15:00 h

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou