Poskytované služby

  • výcvik vodičov pre všetky skupiny
  • základná a pravidelná kvalifikácia vodičov
  • doškoľovacie kurzy
  • kondičné jazdy
  • kurzy prvej pomoci
  • dopravná výchova
  • emisné kontroly
  • oprava motorových vozidiel

 Kurz prvej pomoci sa uskutoční:

dátum: 23.06.2020 /utorok/

čas: 09:00 hod.

dátum: 26.06.2020 /piatok/

čas: 15:00 hod.

 

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu C sa uskutoční:

dátum:   16.06.2020      

čas: 13:00 hod.

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu T sa uskutoční:

dátum: 17. 6. 2020

čas: 12:30 h

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou