Poskytované služby

  • výcvik vodičov pre všetky skupiny
  • základná a pravidelná kvalifikácia vodičov
  • doškoľovacie kurzy
  • kondičné jazdy
  • kurzy prvej pomoci
  • dopravná výchova
  • emisné kontroly
  • oprava motorových vozidiel

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu B sa uskutoční:

dátum:  29. 10. 2018 /pondelok/ čas: 14:30 h

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou

 

dátum: 25. 10. 2018 /štvrtok/

čas: 15:00

miesto: Levočská 9, Prešov

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu C,D sa uskutoční:

dátum: 24. 8. 2018 /piatok/     čas:13:00 h

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou

 

-----------------------------------------

Kurz prvej pomoci sa uskutoční

dátum: 27. 09. 2018 /štvrtok/   

čas: 14:30 h   

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou