Scroll to top

Kvalifikačné kurzy

1. Kurz základnej kvalifikácie

Povinnosť absolvovať kurz základnej kvalifikácie sa vzťahuje na vodičov:

– nákladnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín C, C+E alebo C1+E alebo podskupiny C1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné po 10.09.2009,
– osobnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín D, D+E alebo D1+E alebo podskupiny D1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné po 10.09.2008.

Kurzy základnej kvalifikácie podľa rozsahu trvania delíme na:

– Riadny kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 280 hodín,
– Zrýchlený kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 140 hodín,
– Riadny rozdielový kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 70 hodín,
– Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 35 hodín.

2. Kurz pravidelného výcviku

Kurz pravidelného výcviku vodičov je vykonávaný raz za 5 rokov v rozsahu 35 hodín.
Povinnosť absolvovať kurz pravidelného výcviku sa vzťahuje na vodičov:

– nákladnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín C, C+E alebo C1+E alebo podskupiny C1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné do 10.09.2009
– osobnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín D, D+E alebo D1+E alebo podskupiny D1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné do 10.09.2008

Podrobnejšie informácie nájdete na www.kkv.sk

Kondičný výcvik

Kondičný výcvik slúži na osvojenie si teoretických vedomostí a praktických zručností vo vedení vozidla na autocvičisku alebo v cestnej premávke.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.