Úvod

Autoškola Madura Milan vznikla 1. 12. 1992 odčlenením od Slovenských autoškôl,a.s. Bratislava. Majiteľom je Milan Madura. Počas dlhoročného pôsobenia vo výcviku a výchove vodičov  sme získali bohaté skúsenosti, ktoré sú našou najsilnejšou stránkou. V našej autoškole pracuje 15 profesionálnych inštruktorov. Na výcvik používame vlastné priestory a atraktívny vozový park, ktorý tvorí 10 osobných vozidiel, 4 motocykle, 1 nákladné auto s prívesom, 3 prívesné vozíky, 1 traktor s prívesom a 1 autobus.

Patríme medzi členov  SKVZA - Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl v Bratislave a sme spolupracovníkom BECEP - Bezpečnosti v cestnej premávke. V spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizujeme dopravnú výchovu žiakov základných škôl.

Zameriavame sa hlavne na kvalitnú prípravu žiadateľov o získanie  a rozšírenie  vodičského oprávnenia. Okrem toho vykonávame  kurzy prvej pomoci,  kurzy základnej kvalifikácie  a pravidelného výcviku niektorých vodičov, doškoľovacie kurzy. K našej činnosti patrí aj oprava motorových vozidiel a prevádzkujeme Stanicu emisnej kontroly.

Pôsobíme najmä vo Vranove nad Topľou a jeho okolí, no vzhľadom na to, že poskytujeme  výcvik vodičov pre všetky skupiny máme záujemcov aj z priľahlých okresov. Taktiež máme vytvorenú prevádzku v meste Prešov, čo je najmä pre študentov veľkou výhodou.


Od 6. 5. 2020 nám ÚVZ SR dovolil otvoriť prevádzku za nasledovných podmienok:

-výučbu vykonávať dištančnou formou,

-vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),

-praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora,

-po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,

-medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka v trvaní najmenej 15 minút.

Žiaci, ktorí maju absolvovanú teóriu, môžu kontaktovať svojich inštruktorov a dohodnúť si praktické jazdy.

O spôsobe absolvovania teórie Vás budeme ešte kontaktovať prostredníctvom emailov, alebo SMS v priebehu nasledujúceho týždňa.

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu B sa uskutoční:

dátum:                         čas:

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou