Scroll to top

Doškoľovacie kurzy

Doškoľovací kurz držiteľov vodičských oprávnení sa skladá z výučby teórie a z praktického výcviku.

Účastníkom doškoľovacieho kurzu vodičov môže byť len vodič uvedený v rozhodnutí orgánu Policajného zboru o povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu alebo v rozhodnutí orgánu Policajného zboru o odobratí vodičského oprávnenia.

Preskúšanie vodičov

Orgán Policajného zboru SR rozhodne o preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia.

Ku skúške sú potrebné:
1. Kolky
2. Doklad o zdravotnej spôsobilosti
3. Doklad o psychickej spôsobilosti

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.