Scroll to top

Osobitný výcvik

Osobitný výcvik na skupinu B96 sa vyžaduje pri vedení motorového vozidla skupiny B s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy je viac ako 3 500 kg, ale nepresahuje 4 250 kg.

Skupina vodičského oprávneniaPodmienky
r A1 – A2Čestné vyhlásenie o  dvojročnej praxi  na A1
r A2  – AČestné vyhlásenie o  dvojročnej praxi  na A2
B 96

Začiatok výcviku

Tlačivá potrebné k zaevidovaniu  do kurzu:

1. Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia

– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti je súčasťou žiadosti
– vytlačiť obojstranne

2. Prihláška do kurzu

3. Čestné vyhlásenie o preukázaní praxe vo vedení motorových vozidiel skupiny A1/A2

Ukončenie výcviku

Výcvik vodiča sa ukončí:

1. Ak žiadateľ absolvoval predpísaný počet hodín výučby teórie a praktického výcviku.

2. Po ukončení osobitného výcviku autoškola vystaví uchádzačovi osvedčenie, na základe ktorého mu príslušný orgán Policajného zboru SR rozšíri vodičské oprávnenie. Osobitný výcvik sa nekončí skúškou.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.