Termíny kurzov

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu B sa uskutoční:

dátum: 17. 9. 2020 /štvrtok/

čas: 15:00 h

 

Kurz prvej pomoci sa uskutoční:

dátum:  25. 9. 2020 /piatok/

čas: 15:00 h

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu CE sa uskutoční:

dátum:   25. 9. 2020      

čas: 13:00 h

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu B sa uskutoční:

dátum: 17. 9. 2020 /štvrtok/

čas: 15:00 h

 

Kurz prvej pomoci sa uskutoční:

dátum:  25. 9. 2020 /piatok/

čas: 15:00 h

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu CE sa uskutoční:

dátum:   25. 9. 2020      

čas: 13:00 h

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou