Termíny kurzov

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu B sa uskutoční:

dátum:  10. 2. 2020 /pondelok/ čas: 15:00 h

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu B sa uskutoční:

dátum:  6. 2. 2020 /štvrtok/          čas: 15:00 h

miesto: Levočská 9, Prešov

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu C,D sa uskutoční:

dátum:   21. 2. 2019 /piatok/           čas: 13:00 h

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou

 

-----------------------------------------

Kurz prvej pomoci sa uskutoční

dátum: 28. 2. 2020 /piatok/         čas: 15:00 h   

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu B sa uskutoční:

dátum:  10. 2. 2020 /pondelok/ čas: 15:00 h

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu B sa uskutoční:

dátum:  6. 2. 2020 /štvrtok/          čas: 15:00 h

miesto: Levočská 9, Prešov

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu C,D sa uskutoční:

dátum:   21. 2. 2019 /piatok/           čas: 13:00 h

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou

 

-----------------------------------------

Kurz prvej pomoci sa uskutoční

dátum: 28. 2. 2020 /piatok/         čas: 15:00 h   

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou