Termíny kurzov


Od 6. 5. 2020 nám ÚVZ SR dovolil otvoriť prevádzku za nasledovných podmienok:

-výučbu vykonávať dištančnou formou,

-vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),

-praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora,

-po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,

-medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka v trvaní najmenej 15 minút.

Žiaci, ktorí maju absolvovanú teóriu, môžu kontaktovať svojich inštruktorov a dohodnúť si praktické jazdy.

O spôsobe absolvovania teórie Vás budeme ešte kontaktovať prostredníctvom emailov, alebo SMS v priebehu nasledujúceho týždňa.

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu B sa uskutoční:

dátum:                         čas:

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou

 

 


Od 6. 5. 2020 nám ÚVZ SR dovolil otvoriť prevádzku za nasledovných podmienok:

-výučbu vykonávať dištančnou formou,

-vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),

-praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora,

-po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,

-medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka v trvaní najmenej 15 minút.

Žiaci, ktorí maju absolvovanú teóriu, môžu kontaktovať svojich inštruktorov a dohodnúť si praktické jazdy.

O spôsobe absolvovania teórie Vás budeme ešte kontaktovať prostredníctvom emailov, alebo SMS v priebehu nasledujúceho týždňa.

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu B sa uskutoční:

dátum:                         čas:

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou