Termíny kurzov

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu B sa uskutoční:

dátum:  19. 02. 2018 /pondelok/ čas: 14.30 h

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou

 

dátum: 12. 12. 2017/utorok/        čas: 15:00 h

miesto: Levočská 7, Prešov

-----------------------------------------

Kurz prvej pomoci sa uskutoční

dátum: 19. 02. 2018

           /pondelok/ o 15.00 h

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou

 

dátum: 19.12.2017

miesto: Levočská 7, Prešov

 

 

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu B sa uskutoční:

dátum:  19. 02. 2018 /pondelok/ čas: 14.30 h

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou

 

dátum: 12. 12. 2017/utorok/        čas: 15:00 h

miesto: Levočská 7, Prešov

-----------------------------------------

Kurz prvej pomoci sa uskutoční

dátum: 19. 02. 2018

           /pondelok/ o 15.00 h

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou

 

dátum: 19.12.2017

miesto: Levočská 7, Prešov