Termíny kurzov

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu B sa uskutoční:

dátum:  18. 06. 2018 /pondelok/ čas: 15:00 h

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu B sa uskutoční:

dátum: 27. 6. 2018 /streda/     čas:15:00 h

miesto: Levočská 9, Prešov

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu C sa uskutoční:

dátum: 18. 6. 2018 /pondelok/ čas: 13:00 h

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou

 

-----------------------------------------

Kurz prvej pomoci sa uskutoční

dátum: 28. 06. 2018

           /štvrtok/ o 15.00 h

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou

 

 

 

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu B sa uskutoční:

dátum:  18. 06. 2018 /pondelok/ čas: 15:00 h

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu B sa uskutoční:

dátum: 27. 6. 2018 /streda/     čas:15:00 h

miesto: Levočská 9, Prešov

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu C sa uskutoční:

dátum: 18. 6. 2018 /pondelok/ čas: 13:00 h

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou

 

-----------------------------------------

Kurz prvej pomoci sa uskutoční

dátum: 28. 06. 2018

           /štvrtok/ o 15.00 h

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou