Termíny kurzov

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu B sa uskutoční:

dátum:  21. 11. 2017 /utorok/ čas: 14.30 h

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou

 

dátum: 12. 12. 2017/utorok/        čas: 15:00 h

miesto: Levočská 7, Prešov

-----------------------------------------

Kurz prvej pomoci sa uskutoční

dátum: 23. 11. 2017

           /štvrtok/ o 14.30 h

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou

 

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu B sa uskutoční:

dátum:  21. 11. 2017 /utorok/ čas: 14.30 h

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou

 

dátum: 12. 12. 2017/utorok/        čas: 15:00 h

miesto: Levočská 7, Prešov

-----------------------------------------

Kurz prvej pomoci sa uskutoční

dátum: 23. 11. 2017

           /štvrtok/ o 14.30 h

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou