Poskytované služby

  • výcvik vodičov pre všetky skupiny
  • základná a pravidelná kvalifikácia vodičov
  • doškoľovacie kurzy
  • kondičné jazdy
  • kurzy prvej pomoci
  • dopravná výchova
  • emisné kontroly
  • oprava motorových vozidiel

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu B sa uskutoční:

dátum:  13. 09. 2017

čas: 14.30 hod.
miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou

-----------------------------------------

Kurz prvej pomoci sa uskutoční

dátum: 21. 9. 2017

           /štvrtok/ o 14.30 h

miesto: Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou